a

"M i l a   C r e ş t i n ă"

Societate de caritate
Editură şi tipografie
 
Municipiul Fălticeni, str.Revoluţiei, bl.8,sc.B,ap.11, jud. Suceava
tef.0740494519; 0230-544533

bordurabordurabordura

Editura si Tipografia societăţii de Caritate "Mila Creştină"

director: Pr.Argatu Ioan

\"a\" \"a\"

 

- in aceasta foaie vom descrie activitatea editurii si tipografiei
- Primim comenzi de tiparire: documente tipizate, reviste, carti, brosuri si pliante si de la alte edituri sau persoane fizice si juridice pe baza de comanda.
-Comanda minima va fi de 500 exemplare pentru brosuri si carti