a

"M i l a   C r e ş t i n ă"

Societate de caritate
Editură şi tipografie
 
Municipiul Fălticeni, str.Revoluţiei, bl.8,sc.B,ap.11, jud. Suceava
tef.0740494519; 0230-544533

bordurabordurabordura

Adresa societatii: Oraş Fălticeni, str. Revoluţiei, Bl.8, sc.B, ap.11, judeţul Suceava

Cod fiscal. 7819771 - Autorzaţie 1666/13.02.2003 ; 30-3/41114

. Telefon / fax : 0230 - 545899 ; 0230- 544533

E-mail : argatuioan@yahoo.com

Cont in LEI: .....R0 27 RNCB 0237 0228 2682 0001, B.C.R. Fălticeni

Cont in EUR : ..RO97 RNCB 0237 0228 2682 0002, B.C.R. Falticeni

Pentru informaţii suplimentare, se pot contacta următoarele persoane:

 • Pr. Argatu Ioan, preşedintele Societăţii de Caritate „Mila Creştină” şi a Editurii cu acelaşi nume
  • Telefon: 0230-544533; fax:0230-545899; mobil: 0740-494519;
  • e-mail: argatuioan@yahoo.com
  • web: http://www.milacrestina.ro
  • www.parinteleilarionargatu.ro
  • www.duhovniculortodox.ro
 • Pr. Saftiuc Gheorghe, preşedintele Filialei Dolhasca
  • Telefon: 0745-567308
 • Pr. Cristea Dumitru, preşedintele Filialei Paşcani, jud.Iaşi
  • Telefon: 0740-511567